Sint Maughold

St. Maughold wordt vereerd als de beschermheilige van Man en stierf rond 488. Hij was een Ierse prins en een roverhoofdman, die door st. Patrick bekeerd werd. De legende hierover vertelt dat Maughold Patrick niet geloofde en dat hij een van zijn mannen een doodskleed omdeed. Hierop vroeg hij de heilige om de man, waarvan hij zei dat hij dood was, weer tot leven te roepen. Patrick kwam, legde zijn hand op het doodskleed en ging weer weg. Toen Maughold en zijn vrienden het kleed openden, bleek de man gestorven te zijn. Een van Maugholds vrienden ging naar Patrick en bood zijn excuses aan. Patrick keerde terug en doopte al de aanwezige mannen. Daarna zegende hij de man die gestorven was en deze kwam onmiddellijk tot leven, waarna hij ook gedoopt werd. Een versie van de legende vertelt dat Patrick Maughold beval de zee op te gaan in een coracle, een lichte boot die in Wales en Engeland gebruikt werd, zonder roeiriemen als straf voor zijn slechte daden. Een andere versie zegt dat hij ging varen om de verleidingen van de wereld te kunnen weerstaan. In beide verhalen trok hij zich terug op het eiland Man.

Eerder had Patrick zijn neef, st. Germanus, al naar het eiland gestuurd om daar als bisschop te dienen en de christelijke kerk te vestigen. Germanus werd opgevolgd door st. Romulus en st. Conindrus en op dit moment arriveerde Maughold op Man en begon een sober en boetvaardig leven te leiden. Na de dood van Romulus en Conindrus werd Maughold gekozen als bisschop van het eiland.

In een van de achttien parochiekerkhoven op het eiland ligt sint Maugholds bron. Het heldere water van de bron wordt opgevangen in een grote, stenen doodskist. Degenen die genezing zoeken voor hun aandoeningen, in het bijzonder voor vergiftiging, gaan in de stoel van de heilige vlak boven de bron zitten en krijgen hier een glas water te drinken. Maugholds schrijn stond hier voordat zijn relikwieën werden verspreid tijdens de reformatie.

Maughold, zowel in de Britse als in de Ierse registers herinnerd, wordt in Oengus’ lijst van martelaren herinnerd als ‘een staf van goud, een reusachtige baar, de grote bisschop MacCaille.’ Veel topologische kenmerken op het eiland Man, dat hij verdeelde in 25 parochies, dragen Maugholds naam.

Zie ook:
St. Patrick
St. Columba

St. David

Keltisch christendom

St. Patroc

Man

 

 

 Gesponsord door Celtic Webmerchant:

                 
Keltische torque € 24,-                          Romeins schrijfgerei 28,90                           Keltische helm € 277,-


copyright © 2011 CelticBritain.net, Alle rechten voorbehouden.           Sitemap  Contact