De slag bij Stirling Bridge

De earl van Surrey en Sussex en de door Edwards aangestelde regent van Schotland, John de Warrene, waren in Engeland toen het bevel van koning Edward kwam om de Schotse opstand neer te slaan. Intussen scheepte de Engelse vorst in om zijn onderhandelingen met Philips de Schone in Frankrijk voort te zetten. Zo gauw het 50.000 man sterke Engelse leger dat voornamelijk bestond uit zware cavalerie, infanterie met als ondersteuning boogschutters uit Wales, naar Stirling castle marcheerde, ontving William Wallace het nieuws van zijn informanten. Wallace verzamelde zijn inmiddels 10.000 man sterke Schotse leger en reed de Engelsen tegemoet. Op de oevers van de rivier de Forth kwamen de Schotse troepen oog in oog te staan met de Engelsen.

 Op de ochtend van 11 september 1297 begon de slag bij Stirling. William Wallace had zijn troepen in de heuvels rond de brug over de Forth gepositioneerd. Deze was destijds van hout en werd beschreven als dusdanig smal dat slechts twee personen zij aan zij de brug konden passeren. Surrey verwachtte dat de slag kort en duidelijk in Engels voordeel zou verlopen. Hij stuurde een groep Dominicaanse kloosterlingen naar Wallace, zij verzochten hem zijn wapens neer te leggen en terug te trekken. Wallace antwoordde hierop dat hij gekomen was zonder vriendelijke intenties en vastbesloten was de slag te leveren.

Niet alle Schotten hadden vertrouwen in zo’n confrontatie. James Stewart benaderde de Engelse bevelhebber zelfs met een vredesverdrag. Nadat de dominicanen Wallace’ bericht aan Surrey rapporteerden, liet de razende Surrey zijn Engelse ridders hun gang gaan. Dit was precies wat Wallace en Morray wilden. Toen ongeveer de helft van het Engelse leger was overgestoken viel Wallace aan. Op het moment dat de Schotten naar beneden stormden riep de Engelse voorhoede hun strijdkreet: ‘For god and sint George!’ en de zware cavalerie viel het Schotse leger aan.

Achter de cavalerie begonnen de Engelse boogschutters hun salvo’s af te vuren op de Schotten, hierbij werd ook de Engelse cavalerie geraakt. Deze kwam vast te zitten tussen het Schotse leger dat met puntige zwaarden zich hakkende een weg naar de brug baande en sir Andrew Morray, die zijn troepen zodanig manoeuvreerde, dat hij de brug bereikte en de Engelsen in een tang had. De Engelse troepen die hun best deden te hergroeperen werden gedood voordat ze terug de brug over konden trekken. De Engelsen verloren hun moreel en raakte in paniek. Veel Engelse ridders werden in het water gedreven en verdronken.

Op het moment dat er een mogelijkheid was nieuwe troepen over de brug te sturen nam Surrey deze kans waar en stuurde hij zijn eigen keurtroepen. Doordat de troepen niet in staat waren samen te trekken waren ze weerloos tegen het optrekkende Schotse leger. Op het moment dat Surrey zijn keurtroepen liet versterken, brak de brug door de grote hoeveelheid soldaten die hij droeg. Dit veroorzaakte een splitsing van het Engelse leger, een deel stond aan de goede kant van de brug, een ander stortte naar beneden en verdronk en de rest van het Engelse leger zat vast tussen de rivier en de Schotse troepen, die hun kans namen en de Engelsen doodden of gevangen namen. De slag bij Stirling Bridge was een nederlaag voor de Engelsen.

Wallace bewees dat onder de juiste omstandigheden geharnaste cavalerie verslagen kan worden door infanterie. Het duurde echter lange tijd tot dit door heel Europa begrepen werd.

De Schotse verliezen in de slag zijn niet vermeld. Wat wel vermeld staat is dat William Wallace zijn vriend Andrew Moray verloor, vermoedelijk was Moray gewond geraakt tijdens de slag maar hij bleef samen met Wallace het leger leiden zelfs tot weken na de veldslag. Uiteindelijk stierf hij ergens in november. Deze vermelding word onderbouwd doordat Morays oom Sir William Moray van Bothwell in 1300 vermeldde dat Andrew Moray was gedood bij Stirling.  Na de slag trok Wallace verder en viel noord Engeland binnen. In maart 1298 werd hij uitgeroepen tot Guardian of Scotland, vooral dankzij zijn overwinning bij Stirling Bridge.

Zie ook:

William Wallace
De slag bij Falkirk
De slag bij Bannockburn

 

 

 Gesponsord door Celtic Webmerchant:

                 
Keltische torque € 24,-                          Romeins schrijfgerei 28,90                           Keltische helm € 277,-


copyright © 2011 CelticBritain.net, Alle rechten voorbehouden.           Sitemap  Contact